isreality

Internationalt fælleskab med kristne unge voksne 18 -35 år

Hvad vi Laver

Opbygger fælleskab

Vi opbygger et kristent fælleskab på tværs af landegrænser, kirkeskel, sprog og kultur.

Se også isreality.org


Bevidstgørelse

Vi beder for Jerusalems fred, og rækker ud for at være med til at skabe forsoning og forståelse mellem mennesker.

Bibelsk forståelse

Et væsentligt udgangspunkt for os er en forståelse af de bibelske beretninger sat ind i en nutidig kontekst.